Samuel Hahnemann

Ο Δρ Samuel Christian Frederic Hahnemann δημιούργησε τις βασικές αρχές της ομοιοπαθητικής από τις Ελληνικές λέξεις "όμοιο" και "πάθος".

Ιπποκράτης ο Κώος

Ο Ιπποκράτης (Κως 460 π.Χ. - Λάρισα 377 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας γιατρός και θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στο πεδίο της ιατρικής επιστήμης ως ο ιδρυτής της Ιπποκρατικής Ιατρικής Σχολής. Ο Ιπποκράτης είναι ο θεμελιωτής της ορθολογικής ιατρικής που κατόρθωσε να την απαλλάξει από τα μεταφυσικά στοιχεία, τις προλήψεις, τις προκαταλήψεις. Πέτυχε το αρμονικό συνταίριασμα της ανθρωποκεντρικής επιστήμης με την ιατρική τέχνη και το φιλοσοφικό στοχασμό, ταυτίζοντας την επαγγελματική της άσκηση με τις ηθικοδεοντολογικές αρχές και τις ουμανιστικές αξίες.

 
 

 

Ιπποκράτης ο Κώος

Ο Ιπποκράτης δεν είναι μόνο ο θεμελιωτής της Ιατρικής, αλλά και βαθύς φιλόσοφος και ανθρωπιστής.

Σάμουελ Χάνεμαν

Ο Κρίστιαν Φρίντριχ Σάμουελ Χάνεμαν (Christian Friedrich Samuel Hahnemann, (10 Απριλίου 1755 – 2 Ιουλίου 1843) ήταν Γερμανός ιατρός, γνωστός ως ιδρυτής της ομοιοπαθητικής. Οι έρευνές του οδήγησαν τελικά στη θεμελιώδη αρχή της ομοιοπαθητικής, σύμφωνα με την οποία «τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια» (λατ. similia similibus curantur), προτείνοντας πως οι ασθένειες θεραπεύονται με τη χορήγηση φαρμάκων που όταν χορηγούνται σε υγιείς οργανισμούς προκαλούν τα ίδια συμπτώματα με αυτά των ασθενειών.
Γνωστοποίησε για πρώτη φορά την «αρχή των ομοίων» σε δημοσίευση του 1796.

 
 

Περίληψη Ομιλίας: Ολιστική Ιατρική. Πραγματικότητα ή ουτοπία;

 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ;»
 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: « ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»
 
ΣΠΥΡΟΣ Α. ΚΥΒΕΛΛΟΣ-ΙΑΤΡΟΣ
Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 
         Η Ομοιοπαθητική Ιατρική έχει τις ρίζες της στις παρατηρήσεις του Ιπποκράτη όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τη ρύση:«Τα όμοια τοις ομοίοις ιάματα εισίν», εδραιώθηκε όμως ως θεραπευτικό σύστημα πριν από διακόσια περίπου έτη από τον Γερμανό ιατρό Samuel Hahnemann. Ο βασικός θεραπευτικός της νόμος αφορά στη χορήγηση ενός, κάθε φορά, εξατομικευμένου φαρμάκου που παράγεται ύστερα από διαδοχικές αραιώσεις και κρούσεις μίας φυσικής (φυτικής, ορυκτής ή ζωικής) ουσίας, η οποία σε φυσική ακατέργαστη μορφή προκαλεί σε υγιή οργανισμό, ακριβώς όμοια συμπτώματα με αυτά που, ως φάρμακο, αναμένεται να θεραπεύσει σε ασθενή οργανισμό. Σημείο αιχμής επιστημονικού διαλόγου αποτελεί το γεγονός ότι τα βαθύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής παρατηρούνται ύστερα από τη χορήγηση υπερ-αραιωμένων φαρμακευτικών διαλυμάτων των οποίων οι αραιώσεις ξεπερνούν τον αριθμό του Avogadro, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι υποθέσεις επιστημόνων περί θεραπευτικής δράσης αυθυποβολής - placebo effect.
         Ωστόσο, στατιστικά επιβεβαιωμένα φαινόμενα σε ασθενείς, που ακολουθούν τη χορήγηση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου, ανατρέπουν την παραπάνω υπόθεση αφού είναι ασύμβατα με αυτήν. Αυτά είναι: 1) Το φαινόμενο της θεραπευτικής κρίσης, της έξαρσης δηλαδή των συμπτωμάτων του ασθενούς στην έναρξη της θεραπείας, που ακολουθείται από βελτίωση και παρατηρείται μόνο μετά την χορήγηση ενός απόλυτα  «όμοιου» φαρμάκου και όχι σε άλλη περίπτωση. 2) Το φαινόμενο της επανεμφάνισης και θεραπείας παλαιότερων προδιαθέσεων του ασθενούς ύστερα από την θεραπεία της παρούσας νόσου. 3) Το φαινόμενο της κατεύθυνσης της θεραπείας από ευγενείς και μη αναπλάσιμους ιστούς (π.χ. ΚΝΣ, καρδιοαγγειακό) προς τους πλέον αναπλάσιμους (π.χ. δέρμα). 3) Το φαινόμενο της επανεμφάνισης οξέων λοιμώξεων του ατομικού αναμνηστικού του ασθενούς ύστερα από την θεραπεία χρονίων παθήσεων. 4) Η αξιοσημείωτη θεραπευτική ανταπόκριση στα ομοιοπαθητικά φάρμακα, νεογνών και βρεφών στα οποία αδυνατεί το φαινόμενο placebo.
         Μέχρι σήμερα περίπου 220 κλινικές μελέτες και μετα-αναλύσεις για την Ομοιοπαθητική Ιατρική έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά όπως το TheLancet και τοBritishMedicalJournal και πάνω από 1500 σε αντίστοιχα  έγκυρα ομοιοπαθητικά, οι περισσότερες με θετικά αποτελέσματα. Στον τομέα της βασικής έρευνας νεώτερες μελέτες σε έγκυρα περιοδικά υποστηρίζουν την δράση των υπερ-αραιωμένων διαλυμάτων σε κυτταρικό και νευρο-ορμονικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ομοιοπαθητικής θεραπείας είναι το γεγονός ότι τα βαθύτερα και μονιμότερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μόνο ύστερα από τη χορήγηση ενός φαρμάκου που παράγει σε υγιή οργανισμό απόλυτα όμοια συμπτώματα του ασθενούς, όχι μόνο σε σωματικό αλλά σε συναισθηματικό και διανοητικό επίπεδο. Ενός εξατομικευμένου φαρμάκου δηλαδή, που απευθύνεται στην ολιστική, νευρο-ενδόκρινο-ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς τη στιγμή της χορήγησης.
         Παράλληλα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα παρουσιαστούν ενδεικτικά βιντεοσκοπημένα περιστατικά βαρέων χρονίων νοσημάτων καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής τους πορείας.
 

© Σπύρος Α. Κυβέλλος Ιατρός Ομοιοπαθητικός,powered by: design obsession