Samuel Hahnemann

Ο Δρ Samuel Christian Frederic Hahnemann δημιούργησε τις βασικές αρχές της ομοιοπαθητικής από τις Ελληνικές λέξεις "όμοιο" και "πάθος".

Ιπποκράτης ο Κώος

Ο Ιπποκράτης (Κως 460 π.Χ. - Λάρισα 377 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας γιατρός και θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στο πεδίο της ιατρικής επιστήμης ως ο ιδρυτής της Ιπποκρατικής Ιατρικής Σχολής. Ο Ιπποκράτης είναι ο θεμελιωτής της ορθολογικής ιατρικής που κατόρθωσε να την απαλλάξει από τα μεταφυσικά στοιχεία, τις προλήψεις, τις προκαταλήψεις. Πέτυχε το αρμονικό συνταίριασμα της ανθρωποκεντρικής επιστήμης με την ιατρική τέχνη και το φιλοσοφικό στοχασμό, ταυτίζοντας την επαγγελματική της άσκηση με τις ηθικοδεοντολογικές αρχές και τις ουμανιστικές αξίες.

 
 

 

Ιπποκράτης ο Κώος

Ο Ιπποκράτης δεν είναι μόνο ο θεμελιωτής της Ιατρικής, αλλά και βαθύς φιλόσοφος και ανθρωπιστής.

Σάμουελ Χάνεμαν

Ο Κρίστιαν Φρίντριχ Σάμουελ Χάνεμαν (Christian Friedrich Samuel Hahnemann, (10 Απριλίου 1755 – 2 Ιουλίου 1843) ήταν Γερμανός ιατρός, γνωστός ως ιδρυτής της ομοιοπαθητικής. Οι έρευνές του οδήγησαν τελικά στη θεμελιώδη αρχή της ομοιοπαθητικής, σύμφωνα με την οποία «τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια» (λατ. similia similibus curantur), προτείνοντας πως οι ασθένειες θεραπεύονται με τη χορήγηση φαρμάκων που όταν χορηγούνται σε υγιείς οργανισμούς προκαλούν τα ίδια συμπτώματα με αυτά των ασθενειών.
Γνωστοποίησε για πρώτη φορά την «αρχή των ομοίων» σε δημοσίευση του 1796.

 
 

Keep your thyroid healthy with Homeopathic Medicine

In recent years, in endocrinology practices across the country there is a large increase in patients suffering from thyroid disorders (“thyroidopathies”). (1) The thyroid gland is one of the most important glands of our endocrine system and its dysfunction can lead to many disorders that can in turn precipitate other diseases.

 

The thyroid gland is located in the neck, exactly in front of the laryngeal cartilages and is composed of two lobes, the left and right lobe, which are connected by the isthmus. It produces three important hormones: thyroxine (also known as T4), triiodothyronine (also known as T3) and calcitonin. Calcitonin plays an important role in calcium regulation and for this reason in recent years it is being used to treat osteoporosis. The secretion of T3 and T4 is regulated by another hormone, the thyroid-stimulating hormone (TSH) which is produced in the pituitary, an endocrine gland found at the base of our brain. (2) (3) The most common diseases of the thyroid are hyperthyroidism and hypothyroidism; in the former case, the thyroid goes into overdrive, resulting in the excessive secretion of thyroid hormones; in the latter case, the thyroid functions at a diminished rate, resulting in decreased hormonal output. The term “goitre” is used to describe any distention of the thyroid that may or may not be accompanied by hyper- or hypothyroidism.

 

Hypothyroidism is the pathological condition during which we have a decreased secretion of thyroid hormones; it is characterised by physical and mental sluggishness, sensitivity to cold temperature, constipation, weight gain and dry, coarse skin. (4) Thyroid hormones are responsible for our correct physical and mental development during infancy and childhood, and a lack of these hormones during these developmental stages causes significant physical and mental retardation.

 

Hyperthyroidism is the pathological condition during which there is an excessive production of thyroid hormones; it is characterised by loss of weight (even if the person is eating normal portions), irritability and unrest, tachycardia (often more than 100 beats per minute), exophthalmos (protruding eyes), shaking hands, weakness, frequent defecation, fast nail growth, thin and smooth skin, increased perspiration and menstrual irregularities. (5) Hyperthyroidism needs to be promptly dealt with, otherwise it can cause serious disturbances in the organism:

1. Heart disease, which may prove dangerous unless treated;

2. Osteoporosis;

3. Thyrotoxicosis: a sudden, significant increase in the heart rate, accompanied by fever and possibly delirium; requires immediate medical attention, otherwise the patient’s life is in danger. (6)

 

Other common thyroid disorders are thyroid nodules (single or multiple), thyroid cancers and thyroiditis, that is, the inflammation of the thyroid gland.

 

Thyroid problems can also appear throughout pregnancy, leaving the mother and the baby at risk of serious complications unless promptly dealt with. (7) (8) The best way to avoid this is to ensure that any thyroid problems are being managed and treated in the right way; the first step in this direction is to have the doctor check the function of the thyroid. Iodine is essential for the production of thyroid hormones and, as our body cannot synthesise it, we have to ensure we are receiving adequate amounts through our food. Even a mild lack of iodine during pregnancy can have negative consequences for the birth and development of the baby, including the function of its thyroid gland. Iodine is naturally found in fish, shellfish, bread, cheese, cow’s milk, eggs, yoghurt and of course seaweed. (9) (10)

 

Thyroid problems in children can affect their physical and mental development; occasionally they can also affect their dexterities. Some children are born with an irregular thyroid function, a condition known as congenital hypothyroidism. (11) This condition may be difficult to diagnose at birth as infants may show no symptoms or may only show mild symptoms. Typical symptoms of congenital hypothyroidism include prolonged jaundice, excessive sleepiness, low muscle tone, hoarse crying, infrequent bowel movements and constipation, and a low body temperature. (12) In such cases, a timely diagnosis and treatment contributes decisively to the proper development of the child on every level. The most common cause of hypothyroidism in children and adolescents is the condition known as “Hashimoto’s thyroiditis” (13) where the body’s own immune system attacks the thyroid gland and renders it non-functional. (14) In older children we may see a cachectic development of bones and/or teeth, while school-age children may have learning difficulties and a delayed puberty.

 

Graves’ disease is an immune disorder responsible for almost all cases of hyperthyroidism in children. (15) However, Graves’ disease tends to be more prevalent among teenagers than among small children, and tends to affect girls more than boys. Graves’ disease is often hard to diagnose in children as it progresses at a slow pace. However, there are some frequent signs and symptoms: behavioural changes, changes in school performance, irritability and irascibility, a distended thyroid, hand tremors, an increased appetite combined with weight loss and diarrhea.

 

Clearly, any type of thyroid dysfunction also causes, by means of the physical symptoms, corresponding emotional symptoms. A patient with chronic hypothyroidism who has fatigue, malaise and mental sluggishness, is also bound to begin to manifest symptoms of emotional fatigue or apathy, a low self-esteem, a lack of interest in things, constant failed expectations because of his/her own inadequacy, etc. Conversely, a patient with chronic hyperthyroidism who has irritability, tachycardia and tremors, is bound to exhibit symptoms of emotional restlessness and tension that may even go so far as to be labelled psychiatric or hypo-maniacal.

 

On the other hand, it seems that a large number of primary emotional disorders may affect the functioning of the thyroid gland. From the everyday clinical practice, we know that suppressing negative emotions of anger or sadness seems to be the most common emotional reason for disturbances in the thyroid. The sensation of “choking” or having a “lump in one’s throat”, as the expression goes, frequently describes the first morphological disturbances of the thyroid gland. In the Greek language, in everyday speech we say “I choked my anger”, “I feel choked by my problems”, “I feel choked by injustice” etc.; the symbolic semantics of all these expressions refer to the thyroid gland. One could symbolically say that the emotions that arise at the thoracic cavity but fail to find outlets of expression through speech, become blocked at the point of the neck.

 

The question that arises regarding the possibility of prevention is: what is the deeper cause for this suppression of negative emotions? Is it a general incapability of expressing emotions? Is it a fear of being criticised, of being shut out or of being symbolically punished for having expressed these emotions? Is it the reproduction of an introverted, cowardly stance against life and against fighting for one’s dreams? Or is it a self-prohibiting stance where guilt is felt for one’s natural, negative emotions? In any case, an individualised approach to treatment is necessary.

 

This individualised approach to diagnosis and treatment is the keyword of Homeopathic Medicine. This kind of approach is very familiar to the doctor who has been trained to regard the patient as one unified whole, rather than a sum of scattered subsystems with minimal interconnectivity; this kind of approach is especially familiar to the homeopathic doctor as it is the required approach for the application of the homeopathic science. Classical Homeopathic Medicine is based on the notion of prescribing the one single remedy which bears the most “resemblance” to the patient’s symptoms at the physical, mental and emotional level. If, however, each one of us considers the totality of our physical and psychological symptomatology, or of our idiosyncrasy, as it changes with time, we will often conclude that this totality has shifted over the years. When this shift entails the formation of an “acquired idiosyncrasy” that can no longer express the negative emotions of anger, frustration and sadness in a natural, effortless way, then the thyroid frequently becomes dysfunctional. The correct individualised homeopathic remedy will act at a profound level to not only return the thyroid to its original functionality but to also reinstate the ability to express one’s emotions; it is because of this action that Homeopathic Medicine, along of course with the specialty of Endocrinology, offers such significant hope for the prevention of thyroidopathies.

 

 

References

 

(1) Chen AY, Jemal A, Ward EM. Increasing incidence of differentiated thyroid cancer in the United States, 1988-2005. Cancer 2009 Aug 15;115(16):3801-7.

 

(2) Stathatos N. Thyroid physiology. Med Clin North Am. 2012 Mar;96(2):165-73.

 

(3) Zaidi M, Moonga BS, Abe E. Calcitonin and bone formation: a knockout full of surprises. J Clin Invest. 2002 Dec;110(12):1769-71.

 

(4) Almandoz JP, Gharib H. Hypothyroidism: etiology, diagnosis, and management. Med Clin North Am. 2012 Mar;96(2):203-21.

 

(5) Mansourian AR. A review on hyperthyroidism: thyrotoxicosis under surveillance. Pak J Biol Sci. 2010 Nov 15;13(22):1066-76.

 

(6) Brandt F, Green A, Hegedüs L, Brix TH. A critical review and meta-analysis of the association between overt hyperthyroidism and mortality. Eur J Endocrinol. 2011 Oct;165(4):491-7.

(7) Weetman AP. Thyroid disease in pregnancy in 2011: Thyroid function--effects on mother and baby unraveled. Nat Rev Endocrinol. 2011 Dec 6;8(2):69-70.

 

(8) Stagnaro-Green A. Overt hyperthyroidism and hypothyroidism during pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 2011 Sep;54(3):478-87.

 

(9) Eastman CJ. Screening for thyroid disease and iodine deficiency. Pathology. 2012 Feb;44(2):153-9.

(10) Charlton K, Skeaff S. Iodine fortification: why, when, what, how, and who? Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011 Nov;14(6):618-24.

 

(11) LaFranchi S. Congenital hypothyroidism: etiologies, diagnosis, and management. Thyroid 1999 Jul;9(7):735-40.

 

(12) Rastogi MV, LaFranchi SH. Congenital hypothyroidism. Orphanet J Rare Dis. 2010 Jun 10;5:17.

 

(13) Li Y, Nishihara E, Kakudo K. Hashimoto's thyroiditis: old concepts and new insights. Curr Opin Rheumatol. 2011 Jan;23(1):102-7.

 

(14) Saranac L, Zivanovic S, Bjelakovic B, Stamenkovic H, Novak M, Kamenov B. Why is the thyroid so prone to autoimmune disease? Horm Res Paediatr. 2011;75(3):157-65.

 

(15) Bauer AJ. Approach to the pediatric patient with Graves' disease: when is definitive therapy warranted? J Clin Endocrinol Metab. 2011 Mar;96(3):580-8.

 

(16) Fukao A, Takamatsu J, Murakami Y, Sakane S, Miyauchi A, Kuma K, Hayashi S, Hanafusa T. The relationship of psychological factors to the prognosis of hyperthyroidism in antithyroid drug-treated patients with Graves' disease. Clin Endocrinol (Oxf). 2003 May;58(5):550-5.

 

(17) Mizokami T, Wu Li A, El-Kaissi S, Wall JR. Stress and thyroid autoimmunity. Thyroid 2004 Dec;14(12):1047-55

 

 

 

 

 

 

 

© Σπύρος Α. Κυβέλλος Ιατρός Ομοιοπαθητικός,powered by: design obsession