downloads site-map έρευνα επικοινωνία
   
 
   
 

Περιληπτική ενημέρωση ερευνητικών δεδομένων για την Ομοιοπαθητική
Φεβρουάριος 2005

  • Τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη για τη δράση της Ομοιοπαθητικής στην ημικρανία

Δύο πρωτόκολλα ( ένα για την προφυλακτική δράση της Ομοιοπαθητικής στο σύνδρομο της ημικρανίας και ένα για τη δράση της Ομοιοπαθητικής στην αντιμετώπιση της κρίσης) έχουν ήδη συνταχθεί. Η μελέτη για την δράση των Ομοιοπαθητικών φαρμάκων στην κρίση ημικρανίας έχει ξεκινήσει σαν κλασσική τυφλή μελέτη στο Ιατρείο Κεφαλαλγίας του Νοσοκομείου Γενικού Κρατικού Αθηνών. Το κλίμα συνεργασίας με τους συναδέλφους είναι εξαιρετικό. Εκτός του πρωτοκόλλου, πολλά άλλα περιστατικά, κυρίως βαριές δυσεπίλυτες ημικρανίες και αθροιστικές κεφαλαλγίες προτάθηκαν και έλαβαν Ομοιοπαθητική αγωγή, ήδη με θετικά θεραπευτικά αποτελέσματα.

  • Μελέτη συσχέτισης της επίπτωσης των λοιμώξεων σε παιδιά με αυτισμό.

Το πρωτόκολλο αναδρομικής μελέτης, ξεκίνησε και είναι σε εφαρμογή. Αφορά συνεργασία της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής και παιδοψυχολόγων του Πανεπιστημίου Πατρών. Εντάσσεται σε μία σειρά μελετών που σκοπό έχουν να αποδείξουν την επιστημονική βάση της θεωρίας των επιπέδων υγείας σύμφωνα με την Ομοιοπαθητική θεωρία. Το πιλοτικό σκέλος ολοκληρώθηκε, δίνοντας σαφείς ενδείξεις επιβεβαίωσης της υπόθεσης που υποστηρίζεται από την Ομοιοπαθητική θεωρία. Η μελέτη συνεχίζεται κανονικά ενώ επίκειται συνεργασία με άλλα δύο παιδοψυχιατρικά κέντρα, για τα οποία σύντομα θα λάβετε εκτενή ενημέρωση. Εστάλη επιστολή για συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων.

  • Μελέτη επίδρασης των Ομοιοπαθητικών φαρμάκων σε κυτταρικό επίπεδο.

Σε εξέλιξη πρωτόκολλο σύγκρισης των δράσεων σε κυτταρικό επίπεδο του Ομοιοπαθητικού φαρμάκου Lathyrus Sativa , συγκριτικά με το μητρικό βάμμα. Συνεργασία με την έδρα Βιοχημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εστάλησαν προ ημερών στο Πανεπιστήμιο το μητρικό βάμμα και το ομοιοπαθητικό διάλυμα 30 CH , ώστε να διεξαχθεί το πείραμα. Σχεδιάζεται επίσης μελέτη με την έδρα για έλεγχο γονιδιακής έκφρασης πριν και μετά το Ομοιοπαθητικό φάρμακο.

  • Μελέτη του φαινομένου της θεραπευτικής κρίσης. Σύγκριση ανοσολογικών και βιοχημικών παραμέτρων του δέρματος πριν και κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

Διατριβή επί Διδακτορικού. Συνεργασία Ιατρική Σχολή Αθηνών, Έδρα Παθ. Ανατομικής

Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίθηκε από το ΔΣ της Ιατρικής Σχολής, ορίστηκε τριμελής επιτροπή και εφεξής μετράει ο χρόνος των τριών ετών που απαιτείται για να ολοκληρωθεί και να υποστηριχτεί στην επταμελή επιτροπή. Πρόσφατα προτάθηκε στο ΔΣ της Ιατρικής Σχολής και νέο πρωτόκολλο για νέα Διδακτορική Διατριβή, που αφορά επίσης έλεγχο παραμέτρων στη φάση της θεραπευτικής κρίσης του ασθενούς.

  • Προοπτική μελέτη θεραπευτικής δράσης της Ομοιοπαθητικής σε επιλεγμένα χρόνια νοσήματα. Έλεγχος από Καθηγητές αντιστοίχων ειδικοτήτων

Συνεργασία Ιατρική Σχολή Αθηνών, Έδρα Φαρμακολογίας. Συστήθηκε επιτροπή Ομοιοπαθητικών ιατρών, προτάθηκαν νοσήματα. Αναμένεται ανακοίνωση από την έδρα. Στη συγκεκριμένη πρόταση, πρέπει να αναφέρουμε, ότι η Ομοιοπαθητική κοινότητα, ανταποκρίθηκε πλήρως στη πρόταση του Καθηγητή για μελέτη χρονίων νοσημάτων και τη δράση της Ομοιοπαθητικής επ'αυτών.

  • Προοπτική μελέτη ποιότητας ζωής ύστερα από Ομοιοπαθητική θεραπεία SF -36

Ζητείται συνεργασία από όλους τους συναδέλφους ώστε να αυξηθεί το δείγμα και να συντομευτεί ο χρόνος διεξαγωγής. Πρόκειται για ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι ασθενείς πριν την θεραπεία, και μετά σε χρόνο 3, 6, 12 μήνες. Είναι έγκυρο πρωτόκολλο, ιατρικά αποδεκτό και δημοσιεύσιμο σε Ιατρικά περιοδικά.

  • Επαφή με την Επιτροπή Έρευνας του European Committee for Homeopathy , για την καθιέρωση κριτηρίων "επιπέδων υγείας" στους ασθενείς που εντάσσονται σε μελέτες, ώστε να είναι προβλέψιμες οι θεραπευτικές αντιδράσεις.

Η επιτροπή, υιοθέτησε τις απόψεις αυτές ύστερα από ομιλία στο ECH , τις ενέταξε στις προοπτικές έρευνας, και περιμένει τα κριτήρια.

Παρακολούθηση του Προγράμματος Euricam , για την χρηματοδότηση της έρευνας στην Ομοιοπαθητική, μέσω του 7 ου ΚΠΣ. Ζητείται η ηλεκτρονική συμμετοχή όλων των συναδέλφων.

  • Προετοιμασία πρωτοκόλλου από την έδρα της Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας για έλεγχο της αποτρεπτικής δράσης της ισοπαθητικής θεραπείας κυτταροκαλιεργειών , στις τοξικές δράσεις των εντομοκτόνων.

Σπύρος Α. Κυβέλλος
Ιατρός Ομοιοπαθητικός
Γ.Γ. Έρευνας Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής

copyright:Σπύρος Α. Κυβέλλος Ιατρός Ομοιοπαθητικός designed by: design obsession