Επικοινωνία

cchomeopathy@yahoo.com

Πληρωμή τηλεδιάσκεψης:

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που χρήζει προτεραιότητας, παρακαλούμε καλέστε στο τηλ: 2104138231 και μιλήστε με την γραμματεία για την εξυπηρέτησή σας.