Διάφορες ερωτήσεις

Πως λειτουργεί η ομοιοπαθητική;

H Ομοιοπαθητική Ιατρική είναι μια φυσική θεραπευτική μέθοδος. Τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα βοηθούν τον οργανισμό να επανακτήσει την υγεία του, διεγείροντας τις φυσικές θεραπευτικές του δυνάμεις. Η εκλογή του φαρμάκου από τον Ομοιοπαθητικό Ιατρό βασίζεται περισσότερο στην εξατομικευμένη αντίδραση του κάθε οργανισμού ενάντια στην ασθένεια, παρά στην έκφραση χαρακτηριστικών σημείων και συμπτωμάτων της ίδιας της ασθένειας. Η Ομοιοπαθητική Ιατρική έτσι, αφορά σε όλον τον πάσχοντα οργανισμό και δεν αρκείται στο να αντιμετωπίσει τον ασθενή σαν φορέα μιας ασθένειας. Θεραπεύει τον ασθενή και όχι την ασθένεια.

Ποια είναι η προέλευση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων;

Τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα έχουν φυσική προέλευση. Προέρχονται κατά κύριο λόγο από φυτά και δευτερευόντως από ορυκτά. Τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν πρέπει να ταυτίζονται με τα φυτοθεραπευτικά σκευάσματα, τα βότανα, ούτε βέβαια με τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία. Πρόκειται για ενεργειακά φάρμακα με ισχυρή θεραπευτική δράση.

Είναι ασφαλή;

Δεδομένου του τρόπου παρασκευής τους που περιλαμβάνει τεράστιες αραιώσεις, τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι τελείως ασφαλή, μη τοξικά και δεν προκαλούν κανενός είδους εθισμό. Στερούνται παρενεργειών και δίδονται με ασφάλεια σε νεογνά, βρέφη, παιδιά, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, βαρέως πάσχοντες ή ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

Είναι αποτελεσματικά;

Η επιτυχία της Ομοιοπαθητικής θεραπευτικής αγωγής έχει αναγνωριστεί και επιστημονικά τεκμηριωθεί, με πολυάριθμες κλινικές μελέτες που αντανακλούν τη συστηματική εργασία διακοσίων και πλέον χρόνων. Πλήθος εργασιών, τεκμηριωμένων επιστημονικά δημοσιεύονται στην ιατρική βιβλιογραφία. Η Ομοιοπαθητική Ιατρική χαίρει άκρας εκτίμησης παγκοσμίως από εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν δεχθεί τα ευεργετικά θεραπευτικά της αποτελέσματα.
Συχνά, στην καθημερινή κλινική πράξη αποδεικνύεται αποτελεσματική εκεί όπου άλλες ιατρικές μέθοδοι έχουν αποτύχει.

Από ποιους εξασκείται η ομοιοπαθητική ιατρική;

Η Ομοιοπαθητική Ιατρική εξασκείται νόμιμα από ιατρούς, κατέχοντες επισήμως δίπλωμα Ιατρικής και άδεια εξάσκησης ιατρικού επαγγέλματος και μετέπειτα εκπαιδευμένους στην Ομοιοπαθητική. Αναφέρεται το παράδειγμα εξάσκησης Ομοιοπαθητικής στη Μ. Βρετανία, σε ένα σύστημα Υγείας λειτουργικό και αποδεκτό ως ένα από τα αρτιότερα παγκοσμίως. Εκεί, η εξάσκηση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής υπόκειται στους νόμους του Υπουργείου Υγείας και είναι αναγνωρισμένη από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Οι θεραπευτικές δαπάνες καλύπτονται από όλα ανεξαρτήτως τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ σε πέντα μεγάλα Ομοιοπαθητικά Νοσοκομεία και πολυάριθμες κλινικές δίδεται νοσοκομειακή περίθαλψη καθώς και Ομοιοπαθητική εκπαίδευση. Στην Ελλάδα εκκρεμεί η καθιέρωση Ιατρικής Ομοιοπαθητικής ειδικότητας σε Πανεπιστημιακό και Νοσοκομειακό επίπεδο, ενώ ασκείται νόμιμα σε επίπεδο ιατρείου. Τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι αναγνωρισμένα από τον Ε.Ο.Φ. και πριν την καθιέρωση της ενιαίας λίστας φαρμάκων, καλύπτονταν από τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόσφατες εργασίες των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαικής Ένωσης προχωρούν με γοργούς ρυθμούς για τη θεσμοθέτηση ενιαίου πλαισίου για όλες τις χώρες μέλη της Κοινότητας με σκοπό την εξάσκηση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής σε όλα τα επίπεδα.

Σχέση με τη σύνηθη ιατρική

Η Ομοιοπαθητική Ιατρική είναι ένας κλάδος της Ιατρικής Επιστήμης. Ασκείται νόμιμα μόνο από ιατρούς. Ο Ομοιοπαθητικός ιατρός συνεργάζεται αρμονικά με όλους τους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Στην πράξη μάλιστα, αυτό γίνεται καθημερινά, δεδομένου ότι ο Ομοιοπαθητικός ιατρός θα παραγγείλει, όπου χρειάζεται, όλες τις σύγχρονες ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα κληθεί να συνεργαστεί επιστημονικά με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, όπου αυτό απαιτεί το θεραπευτικό όφελος του ασθενούς. Αυτό συμβαίναι συχνά σε περιστατικά χρονίων νοσημάτων, που ευρίσκονται ήδη υπό θεραπευτική αγωγή.

Οφείλει κανείς να διακόψει τη συμβατική φαρμακευτική αγωγή;

Τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν έχουν αλληλεπιδράσεις με τα συμβατικά φάρμακα, δεδομένου ότι τα πρώτα δρουν σε βιοενεργειακό επίπεδο και τα δεύτερα σε βιοχημικό. Η απόφαση της διακοπής ή όχι των συμβατικών φαρμάκων, εξαρτάται από το θεραπευτικό όφελος του ασθενούς και συνιστά ευθύνη του ή των θεραπόντων ιατρών. Συχνά στην καθημερινή Ιατρική αντιμετώπιση χρονίων περιστατικών ακολουθείται επιτυχώς η παράλληλη θεραπεία. Αυτή αναθεωρείται στα πλαίσια παρακολούθησης και με βάση την πρόοδο της υγείας του ασθενούς. Η ταυτόχρονη χορήγηση συμβατικών και Ομοιοπαθητικών σκευασμάτων είναι τελείως ασφαλής.

Πόσο διάστημα διαρκεί η ομοιοπαθητική θεραπεία;

Η απάντηση εξατομικεύεται ανάλογα με την περίπτωση. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η Ομοιοπαθητική Ιατρική έχει άμεσα αποτελέσματα που αντανακλούν στο συνολικό επίπεδο υγείας του ασθενούς και όχι μόνο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Πολύ καλή είναι η θεραπευτική δράση των Ομοιοπαθητικών φαρμάκων στα οξέα περιστατικά, όπου η θεραπεία ξεκινά άμεσα και διαρκεί συνήθως λιγότερο χρονικό διάστημα από ότι αυτό της αντίστοιχης συμβατικής θεραπείας. Στα χρόνια περιστατικά, η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες κατά περίπτωση, τα δε αποτελέσματα, φαίνονται συνήθως ενωρίς. Η ολοκλήρωση της Ομοιοπαθητικής θεραπείας είναι ευθύνη του Ομοιοπαθητικού ιατρού.

Είναι ασφαλής η χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων στα παιδιά;

Απολύτως! Μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια σε νεογνά, βρέφη και παιδιά. Η Ομοιοπαθητική Ιατρική έχει να επιδείξει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα στην θεραπεία οξέων και χρόνιων παιδικών νοσημάτων.

Αναφέρεται συχνά η “έξαρση” κάποιων συμπτωμάτων με την έναρξη της ομοιοπαθητικής θεραπείας. Είναι παρενέργεια του φαρμάκου;

Όχι. Η ήπια επιδείνωση κάποιων σωματικών συμπτωμάτων με την έναρξη της Ομοιοπαθητικής θεραπείας, καλείται στην Ομοιοπαθητική ορολογία “θεραπευτική κρίση” και είναι απλά η ένδειξη ότι το φάρμακο λειτουργεί. Πρόκειται για ευεργετική για τον οργανισμό διαδικασία που διαρκεί πολύ λίγο. Είναι ήπια αντίδραση, αφορά δε, μόνο σε κάποια συγκεκριμένα σωματικά συμπτώματα – συνήθως κεφαλαλγίες ή δερματικά εξανθήματα. Δεν παρατηρείται πάντοτε.

Ποια είναι τα θεραπευτικά πλεονεκτήματα της ομοιοπαθητικής ιατρικής;

Τέσσερα είναι τα βασικά θεραπευτικά πλεονεκτήματα της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής:

  1. Η θεραπεία στοχεύει στη μόνιμη ίαση και όχι στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Επιτυχημένη Ομοιοπαθητική θεραπεία σημαίνει η έλλειψη της ανάγκης για πλέον χορήγηση φαρμάκων, είτε συμβατικών είτε Ομοιοπαθητικών για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
  2. Η Ομοιοπαθητική Ιατρική εξ΄ορισμού δρα θεραπευτικά σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, σωματικά αλλά και ψυχοδιανοητικά, επιφέροντας μια ισορροπία που δύσκολα επιτυγχάνεται με την βιοχημική δράση των συμβατικών φαρμάκων.
  3. Η θεραπεία της Ομοιοπαθητικής είναι εξατομικευμένη. Ο Ομοιοπαθητικός ιατρός λαμβάνοντας πάντα υπόψη του τη συμβατική διάγνωση της ασθένειας, υπεισέρχεται σε μία εξατομικευμένη διάγνωση και αντιμετώπιση που συνιστά και την ασφαλιστική δικλείδα της επιτυχούς θεραπείας.
  4. Η θεραπεία της Ομοιοπαθητικής είναι ακίνδυνη, χωρίς παρενέργειες ή αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Χορηγείται με ασφάλεια σε νεογνά, βρέφη, παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες, αλλεργικά άτομα, ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η Ομοιοπαθητική θεραπεία είναι εξατομικευμένη, ήπια, μόνιμη, αποτελεσματική και στερείται παρενεργειών.

Αναφέρεται ότι ισχυρές γεύσεις ή οσμές επηρεάζουν την δράση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Αληθεύει;

Τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι καλύτερα να λαμβάνονται με άδειο στομάχι τουλάχιστον μισή ώρα πριν τη λήψη οποιουδήποτε γεύματος. Η χρήση ή επαφή ουσιών με ισχυρές γεύσεις (καφές-μέντα) και οσμές (καμφορά) πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της Ομοιοπαθητικής θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευθείτε τον Ομοιοπαθητικό Ιατρό σας.