Οχτώ χρόνια παρουσίας της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στο Ιατρείο Κεφαλαλγίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.Γεννηματάς»

Η συνεισφορά της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια κεφαλαλγία που απευθύνονται στο Ιατρείο Κεφαλαλγίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.Γεννηματάς», έχει τεθεί σε κλινική εφαρμογή από το 2003, υπό την αιγίδα της Διευθύντριας του Ιατρείου και της Νευρολογικής Κλινικής, Κας Κλημεντίνη Καραγεωργίου. Τα τελευταία οχτώ χρόνια, παρέχεται σε τακτική εβδομαδιαία βάση, ομοιοπαθητική θεραπεία σε δύσκολα περιστατικά ασθενών με χρόνια κεφαλαλγία, στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τα θετικότατα θεραπευτικά αποτελέσματα της παρουσίας αυτής, καθώς και ενδεικτικά δύσκολα βιντεοσκοπημένα περιστατικά, παρουσιάστηκαν στο Θερινό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας στις 17 Σεπτεμβρίου στη Λευκάδα, που φέτος έγινε υπό την αιγίδα του European Headache Federation και στο 7ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής, στις 25 Σεπτεμβρίου 2011 στο Λουτράκι Αττικής. Στην παρουσίαση των στατιστικών αποτελεσμάτων αλλά και των περιστατικών, ως κομβικό σημείο επιστημονικής συζήτησης τίθεται πάντα το φαινόμενο της θεραπευτικής κρίσης, όπως το βιώνουν οι ασθενείς που ξεκινούν Ομοιοπαθητική αγωγή, καθώς και η επανεμφάνιση παλαιότερων λοιμώξεων με υψηλό πυρετό, που προηγείται της ολοκληρωτικής θεραπείας των ασθενών. Τα θετικά αποτελέσματα, στους ασθενείς με ημικρανία, όπως καταγράφονται στα αρχεία του Νοσοκομείου με τα ειδικά τεστ και ερωτηματολόγια, έχουν δώσει ένα υψηλό ποσοστό θεραπείας και ίασης στην προοπτική μελέτη που συνεχίζει και λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του ιατρείου Κεφαλαλγίας. Ενδεικτικό της επιτυχούς θεραπείας είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα σε τρία διεθνή συνέδρια κεφαλαλγίας και σε δύο ελληνικά αντίστοιχα, ενώ έχουν δημοσιευτεί στα διεθνή ιατρικά περιοδικά : “The Journal of Headache and Pain” και “Cephalalgia”. Καθοριστική συμβολή για την ολοκλήρωση της επιτυχούς Ομοιοπαθητικής θεραπείας σε επίμονα περιστατικά χρόνιας κεφαλαλγίας υπό αντιεπιλήπτική ή αντικαταθλιπτική αγωγή και υπό την συνεχή λήψη τριπτανών για την οξεία αντιμετώπιση του άλγους, αποτέλεσε η κλινική εφαρμογή της θεωρίας των επιπέδων υγείας του Καθ.Γ.Βυθούλκα. Ιδιαίτερα σε περιστατικά με ημικρανία με αύρα, επεισοδιακή αθροιστική κεφαλαλγία και μικτού τύπου (ημικρανία+ κεφαλαλγία τάσεως), όπου η χρόνια χρήση χημικής προφυλακτικής και εφόδου αγωγής, έχει αλλοιώσει τα τυπικά χαρακτηριστικά, στα οποία μπορεί να βασιστεί ο Ομοιοπαθητικός Ιατρός για να προτείνει αγωγή, η εφαρμογή της παραπάνω θεωρίας, έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά βελτίωσης και μόνιμης ίασης των ασθενών, όπως καταγράφονται στα αρχεία του Νοσοκομείου. Ιδιαίτερης σημασίας αποδεικνύεται η σωστή και έγκαιρη μείωση και στη συνέχεια διακοπή των τριπτανών, φαρμάκων που αλλοιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα τυπικά χαρακτηριστικά της ημικρανιακής κρίσης, κατά τη διάρκεια της επανεμφάνισης μίας οξείας λοίμωξης από το ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς. Στην κλινική πράξη, της επανεμφάνισης αυτής και της σωστής Ομοιοπαθητικής αντιμετώπισης, σύμφωνα με τη θεωρία των επιπέδων υγείας, ακολουθούν τυπικότερες ομοιοπαθητικές εικόνες, οι οποίες όμως, λόγω της έντασης του άλγους, απαιτούν άμεσο επαναπροσδιορισμό της αγωγής. Η διάλεξη αυτή, θα συνοδευτεί με αναφορά και βιντεοσκοπημένη παρουσίαση περιστατικών με βαριά ημικρανία και αθροιστική κεφαλαλγία η οποία θεωρείται και από τις πιο δυσεπίλυτες στην Νευρολογία.